Bằng Kiều – Em Ơi Hà Nội Phố (Phú Quang, thơ: Phan Vũ) PBN 91

0
70

Tiêu đề : Bằng Kiều – Em Ơi Hà Nội Phố (Phú Quang, thơ: Phan Vũ) PBN 91
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=FTYOG71XaKY