Khánh Ly và Bằng Kiều – LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên) & Lệ Đá (Trần Trịnh, Hà Huyền Chi) PBN 92

0
95

Tiêu đề : Khánh Ly và Bằng Kiều – LK Dấu Tình Sầu (Ngô Thụy Miên) & Lệ Đá (Trần Trịnh, Hà Huyền Chi) PBN 92
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fRTcL_Y5s_Q