MC Nguyễn Ngọc Ngạn kể về hành trình tìm MC cho chương trình Paris By Night của giáo sư Tô Văn Lai.

0
85

Tiêu đề : MC Nguyễn Ngọc Ngạn kể về hành trình tìm MC cho chương trình Paris By Night của giáo sư Tô Văn Lai.
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NPyjNBQRfr8