Nguyễn Hồng Nhung – Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Phạm Duy, thơ: Minh Đức Hoài Trinh) PBN 124

0
59

Tiêu đề : Nguyễn Hồng Nhung – Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Phạm Duy, thơ: Minh Đức Hoài Trinh) PBN 124
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=eBxguVUo-As