Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên – Bang Bang / Khi Xưa Ta Bé (Lời Việt: Phạm Duy) Dạ Vũ Quốc Tế

0
98

Tiêu đề : Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên – Bang Bang / Khi Xưa Ta Bé (Lời Việt: Phạm Duy) Dạ Vũ Quốc Tế
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=cK0FEW4rMYo