PBN 31 | Nguyễn Hưng – Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Ngọc Chánh, Phạm Duy)

0
75

Tiêu đề : PBN 31 | Nguyễn Hưng – Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Ngọc Chánh, Phạm Duy)
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=8D1cNUVIX-w