Tú Quyên & Shayla – Waiting for Your Call (Nhạc: Huỳnh Nhật Tân, Lời: Tú Quyên & Shayla) PBN 84

0
101

Tiêu đề : Tú Quyên & Shayla – Waiting for Your Call (Nhạc: Huỳnh Nhật Tân, Lời: Tú Quyên & Shayla) PBN 84
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fGQh6SQXekc